Margrete Steinnes, Statistisk sentralbyrå

Bilde Margrete Steinnes

 

Margrete Steinnes er fagansvarlig for utvikling og produksjon av statistikk for arealbruk og arealressurser. Arbeidet danner grunnlag for flere av seksjonens arealstatistikker.

“Arealbruk og arealressursstatistikk basert på kart og registerdata. Bruk av geodata i SSB og presentasjon av statistikk i kart”: De siste årene har mengden av, kvaliteten på og tilgjengeligheten til digitale kartdata blitt markant forbedret. Forbedringene gjør det mulig å basere den nasjonale statistikken over arealressurser og arealbruk på mer detaljerte datagrunnlag med mer presis avgrensning av arealene enn tidligere. Statistisk sentralbyrå har utviklet en metode der et vidt spekter av digitale kartdata kobles sammen. Metoden baserer seg på at det kvalitetsmessig beste datagrunnlaget skal brukes der det er tilgjengelig, men der optimalt datagrunnlag ikke finnes tas datagrunnlag av lavere kvalitet inn.

Annonser