Magnar Danielsen, KMD

Magnar Danielsen_web

Magnar Danielsen er jurist fra Universitetet i Oslo og har bred faglig erfaring og ledererfaring for det meste fra offentlig sektor. Han har arbeidserfaring bl.a. fra politiet, fylkesmannen i Østfold, Statens bygningstekniske etat, Kommunal- og regionaldepartementet, Statens kartverk, og har tidligere vært både advokat- og dommerfullmektig. Jobber nå som fagdirektør i KMD.

Status og veien videre med fornying, forenkling og forbedring”; Foredraget vil forsøksvis oppsummere årets konferanse, og gi noen betraktninger om hva geomatikkbransjen kan bidra med inn i arbeidet med fornying, forenkling og forbedring.

 

 

Annonser