Lokale geomatikkdager

Lokale geomatikkdager arrangeres av GeoForums lokalavdelinger og noen lokalavdelinger samarbeider om arrangementet.

Lokale geomatikkdager Buskerud, Oslo og Akershus

Annonser