Lokale geomatikkdager og GeoKlar på Sundvollen

Lokale geomatikkdager og GeoKlar på Sundvollen

Lokalavdelingene Buskerud og Oslo og Akershus samarbeidet om å arrangere lokale geomatikkdager på Sundvollen og GeoKlar.

Det er et godt stykke arbeid som gjøres av de to lokalavdelingene med to parallelle sesjoner to dager og med GeoKlar den påfølgende dagen. Det svært godt program som startet med live sending av matrikkelmandag med Leikny Gammelmo, Arnulf Haugland og Andreas Dyken. Utstillingen var god besøkt begge dagene og det var avsatt nok tid til utstillingsvandring. Mange benyttet muligheten til å treffe  leverandørene. Tema på sesjonene var samferdsel, matrikkel, FKB, landmåling og vann. Tre av utstillerne hadde innlegg i bruk av utstyr  og metoder.

En svært innholdsrik konferanse. Da er det synd at det ikke er flere som deltar på konferansen.

Både årsmøte for Buskerud og GeoForum Oslo og Akershus ble gjennomført disse dagene. Alle i Oslo og Akershus tok gjenvalg. Marius Garnås stilte ikke til gjenvalg etter å ha vært leder siden 2011. Marius har gjort en stor innsats for GeoForum i mange år og mange har hatt glede av hans innsats. Vi gratulerer nyvalgt leder Helga Sofie Gisholt Jønland som ny leder i GeoForum Buskerud.

Påfølgende dag var det klart for GeoKlar. Fylkeskartsjef  Tor Ivar Solsrud Majercsik hadde en god innledning med spørsmål om hva kan Kartverket bidra med. Kartverket bidrar med flere temadata, DOK og gjør de tilgjengelig. Ett av temadatasettene er dreneringslinjer som ikke er like kjent for alle.  Åsmund Stemme fra Asker kommune informerte om ett prosjekt der de benytter dreneringslinjer, vannveier fra kommunen, data fra kunnskapsbanken som viser forsikringssaker for bygninger. Foredraget viste tydelig hva som er mulig må få frem ved å kombinere ulike datasett, men jommen skal man ha oversikt over alle datasett og hvor de finnes.

Hvordan kommunene løste oppgavene i forbindelse med ekstremværet Hans var tema både fra Ringerike og Nesbyen kommune. Samarbeid med flere og over kommunegrensen var viktig i arbeidet der raske beslutninger måtte tas. SILDRE er NVE sin løsning  som viser vannstand og vannføring  – svært nyttige data for å se hvor mye vannet stiger. De roset også forholdet til regulanten som var avgjørende for å åpne og stenge vann i  regulerte vassdrag. De trakk også frem at det var utfordring etter kriser når kriselededele bygges ned og oppfølging etter krisen.

Fylkesberedskapsleder Christine Huseby Torjussen trakk frem fellesløsning som viktig for beredskapsarbeidet spesielt.

Andreas Dyken og Marius Garnås bant det hele godt sammen som møteledere denne dagen. Marius har alt for godt kjennskap til flommens ødeleggelser i Nesbyen der han har huset sitt.

 

Bilde viser styrene i Buskerud Oslo og Akershus: Øverst fra vestre Åsmund Stemme, Mario Heriberto Gil Sanchez, Lasse Mederud, Marius Garnås. Nederst fra venstre: Francisca Quayson, Magnus Haugstad,  Andreas Dyken, Helga Sofie Gisholt Jønland, Ingrid Presthagen, Anne Alu Brøto og Gerd Inger Brunborg. Tor Haugland og Kjetil Sæheim var ikke tilstede.

 

 

 

Annonser