Les Kartverkets avis om kommune- og regionreformene

Les Kartverkets avis om kommune- og regionreformene

109 kommuner blir 43 nye, og 1. januar 2020 har vi 356 kommuner i Norge. Det gjør at 3.6 millioner nordmenn får ny kommune eller nytt fylke.

I informasjonsavisen, som var innstikk i Kommunal Rapport 4. april, kan du som jobber reformene få tips, råd, inspirasjon og faglig påfyll. Du kan lese mer om de store mulighetene som reformen gir, med bedre digitale tjenester, bedre datagrunnlag og digitale løft i kommunene. Men også tekniske utfordringer er berørt, med eksempler på løsninger.

Ta kontakt med oss på e-post info@kartverket.no dersom du ønsker å få tilsendt papirutgaven av avisa for utdeling i din kommune eller organisasjon.

Link til nyheten hos Kartverket

Annonser