Ledig stilling i GeoForum

Ledig stilling i GeoForum

GeoForum er en selvstendig, uavhengig interesseorganisasjon for geomatikkfagene. GeoForum er en medlemsorganisasjon og har ca. 2 000 medlemmer. Organisasjonen ble stiftet i 1969, og består av et styre, 15 lokalavdelinger og sekretariat. Sekretariatet holder til i moderne kontorlokaler på Hvervenmoen, Hønefoss og utgjør i dag 3 årsverk. GeoForum arbeider for å synliggjøre geomatikkfagenes betydning i samfunnet og er en fellesarena for egne medlemmer og andre med interesse for geomatikk. Gjennom kurs og konferansevirksomhet er GeoForum en aktiv pådriver for å utvikle kompetansen og bedre rekrutteringen til bransjen. Kurs og konferanser utgjør den største inntektskilden for GeoForum. GeoForum utgir medlemsbladet Posisjon.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:
• Synliggjøring av GeoForums virksomhet
• Kontakt med og oppfølging av våre lokalavdelinger
og faggrupper
• Arrangere kurs og konferanser
• Videreutvikle GeoForums portefølje av kurs og konferanser
• Informasjonsarbeid gjennom www.geoforum.no, Posisjon og andre kanaler

Vi søker deg som:
• Ønsker å være med og forme fremtidens GeoForum
• Er initiativrik, utadvendt og evner å jobbe selvstendig
• Er ambisiøs og har god innsikt i den teknologiske utviklingen
• Ønsker å etablere nye møteplasser for geomatikkbransjen
• Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne
• Har et godt kontaktnett i geomatikkmiljøet

Vi tilbyr:
• Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• Mulighet til å påvirke utviklingen av geomatikkbransjen
• Fleksibel arbeidstid
• Kantineordning
• Treningsmedlemskap
• Lønn etter avtale

Søknadsfrist 5. april 2017.

Det må påregnes noe reisevirksomhet. Vi ønsker tiltredelse fra 1. august.
For spørsmål om stillingen kan Marianne Meinich kontaktes på telefon 951 061 58. Søknad med CV og attester sendes til daglig leder Marianne Meinich, marianne@geoforum.no

Annonser