Lars Pilø, Oppland fylkeskommune

LarsPilo

Lars Pilø er arkeolog, dr. art. i Oppland fylkeskommune, kulturarvenheten. Prosjektleder for Opptakt-prosjektet – storskala HD-lidarskanning for kulturminnekartlegging.

“Bruk av avansert wms-visualisering av lidardata i kulturminneforvaltningen”: I presentasjonen ønsker jeg å vise hva man kan oppnå ved forbedrete visualiseringsmetoder for lidardata via fjernstyrt wms. Kartverket, Oppland fylkeskommune og COWI har hatt et vellykket testprosjekt om dette, og slik wms-tjeneste er satt i drift for Geovekstparterne i Oppland og Hedmark. Fjernstyrt visualisering av lidardata bør være høyaktuell for den nye nasjonale forvaltningsløsning for lidardata, da dette vil gi nye brukergrupper enkel innsyn i og bruk av lidardata.

 

Annonser