Lars Mjølhus, Geomatikk IKT

 

Lars Mjølhus_NY_web

Lars Mjølhus er opptatt av å bidra til nytenkning innenfor området datafangst i felt, basert på håndholdt GNSS feltutstyr fra leverandører som Trimble, Leica og Topcon.  Han er utdannet fra NTH i 1977 innen Telekommunikasjon. I dag er han ansatt på konsulentavdelingen til Geomatikk IKT i Trondheim. Her jobber han med løsninger innenfor området stedfestet teknisk dokumentasjon, med vekt på effektiv dataflyt fra felt til ulike fagsystemer.

Datafangst i felt til NVDB basert på håndholdt GNSS feltutstyr – effektiv dataflyt fra felt til NVDB uten etterarbeid på kontoret“; I foredraget vil jeg presentere resultater fra et pilotprosjekt som ble gjennomført våren 2014. Oppdragsgiver var Statens vegvesen region midt med Mesta som aktiv prosjektdeltaker. Pilotprosjektet var basert på løsningen braFelt NVDB utviklet av Geomatikk IKT. Foredraget vil belyse dataflyt fra felt til NVDB i driftskontrakter med krav til nøyaktig innmåling, CPOS, og leveranse av SOSI NVDB og FKB.

Annonser