Lars Mardal, Kartverket

Lars Mardal er fylkeskartsjef i Trøndelag. Har vært fylkeskartsjef siden 2010 og har før dette blant annet arbeidet mye med standardisering innen Geovekst og Norge digitalt.

Hvordan forbedre kvaliteten på elver, bekker og kanaler i FKB?

I dag blir elver, bekker og kanaler i all hovedsak registrert fotogrammetrisk fra flybilder. Dette betyr i praksis at det er objektene som vises i flybildene som registreres. Vi har erfart at i noen områder, typisk der det er tett skog, blir ikke alle objekter registrert fullstendig og med riktig stedfesting. Melhus kommune og Kartverket Trøndelag har i et samarbeidsprosjekt sett på bruk av flere kilder, blant annet flomveianalyser, for å se på metoder for å etablere et bedre vanndatasett i FKB. I foredraget presenteres erfaringer med dette arbeidet og tanker om behov for å justere spesifikasjonen for elver, bekker og kanaler i FKB.

 

 

Annonser