Lars Krangnes, Cautus Geo

Lars Krangnes_web

Lars Krangnes er teknologisk leder i Cautus Geo, et norsk firma som har spesialisert seg på automatiske overvåkningsløsninger innen naturfare, konstruksjoner, klima og miljø. Selskapet er involvert i alle de store fjellskred i Norge og blant annet Mannen hvor det oppsto en akutt situasjon høsten 2014.

Sanntids måledata i beredskap og akutte hendelser“; Foredraget vil gi en innføring i hva automatiske målinger er, hvordan det gjøres og hvorfor slike målinger har stor verdi i akutte hendelser. Det vil også bli vist forskjellige eksempler fra ulik teknologier og eksempler fra ulike akutte overvåkingshendelser.

Annonser