Lars Jacob Hiim, Kommunal og moderniseringsdepartementet

Lars Jacob Hiim ble utnevnt til statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i januar 2018. Han kom da fra samme stilling i Næringsdepartementet. Hiim er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Han jobbet mange år i Høyres stortingsgruppe, og startet i politikken i Ringerike Unge Høyre og Buskerud Høyre.

Nasjonal geodatastrategi

Den første nasjonale geodatastrategien ble lansert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. november 2018. Her heter det at Norge skal være ledende i bruk av geodata. Statssekretær Lars Jacob Hiim vil her fortelle om hva strategien innebærer.

Foto av Lars Jacob Hiim: Torbjørn Tandberg

Annonser