Lager solkart til oslobeboere

Lager solkart til oslobeboere

Som et ledd i kommunens satsing på å nå sitt solenergimål innen 2030, skal kartet vise hvor i byen det vil være fornuftig å installere solcellepanel – eller solfangere. Kartet og en innsynstjeneste skal ferdigstilles i løpet av året.

– Vårt solkart blir mer grundig og detaljert enn eksisterende solkart. Vi inkluderer vegetasjon, andre bygg og terreng. Alt av lokale skyggeforhold. Det tar ikke andre slike tjenester høyde for, så langt vi har sett, sier geodataingeniør Stephanie Adamou til Teknisk Ukeblad.

Oslo kommune skal ikke tjene penger på tjenesten – og enhetsleder Hilde Olea Simonsen i PBE mener dette kan gjøres at kommunens solkart oppleves som tryggere for brukerne enn tilsvarende kommersielle tjenester.

– Risikoen er at man betaler for et anlegg som produserer mindre strøm enn forespeilet. Solceller og solfangere har vært relativt dyre å anskaffe og montere i Norge. Folk vil ikke ta kostnaden om de ikke får noe tilbake, sier Simonsen til Teknisk Ukeblad.

Les hele saken her

Foto/skjermdump: PBE Oslo kommune

 

Annonser