Krav til ventetid ved eiendomsmåling i CPOS

Krav til ventetid ved eiendomsmåling i CPOS

En kortversjon av undersøkelsen kommer i Posisjon.  Artikkelen er skrevet av Halvard Teigland tidligere Landskonsulent i Landmåling / GNSS ved  Jordskifteretten / Domstoladministrasjonen.

Her kan du lese hele undersøkelsen:

Krav til ventetid ved eiendomsoppmåling i CPOS

Bilde viser  plott av målinger med innslag av korrelerte falske Fix. Den røde sirkelen har radius 2 m med sentrum i sann posisjon. Klyngene med korrelerte falske Fix som vi ser spredt rundt i plottet varer fra et par minutter til 7-8 min. Klyngen til venstre (blå ring) varer ca. 2 min og ligger 4.8 m fra riktig posisjon. Datasettet i dette eksempelet består av drøyt 520.000 målinger (ca. 6 døgns logging, epoke 1 sek). Majoriteten av målingene, 98,4 % ligger innenfor 10cm-sirkelen. Datasettet består også av en del falske Fix, enkeltmålinger (grå kryss).

Annonser