Konsekvenser av frislipp geodata

Konsekvenser av frislipp geodata

Agenda Kaupang har gjort nettopp en slik vurdering, heter det fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Se saken og rapporten her

Annonser