Konkurrerte ut 68 andre søkere om sommerjobben

Konkurrerte ut 68 andre søkere om sommerjobben

Speedintervjuet var en intens og interessant kveld med mange inntrykk og mye lærdom, synes Ida Maria. – Det var spennende å treffe så mange andre studenter fra forskjellige retninger som hadde søkt på stillingen, og få innsikt i deres perspektiv på klimatiltak og byutvikling. Intervjuene ga inntrykk av at Plan- og bygningsetaten er et åpent sted med interesse av å høre hvilke ideer vi studenter har. Jeg fikk også inntrykk av at etaten er fremtidsrettet, med et sterkt bærekraftig perspektiv på byutvikling, forteller Ida Maria.

Interesse for GIS og folkehelse

Sommervikaren skal jobbe i Plan- og temakartenheten i Avdeling for geodata. Stillingen var det en venninne fra studiene som tipset om. – Hun visste at jeg likte å jobbe med GIS, som vi drev med dette semesteret. Stillingsutlysningen var ganske bred og jeg tenkte det var verdt å søke, selv om ikke GIS er hovedvekten i det jeg studerer, sier Ida Maria, som nettopp ble ferdig med det første året av mastergraden sin i folkehelsevitenskap ved NMBU.

– Folkehelse er et bredt felt, med påvirkningsfaktorer i alle samfunnsstrukturer. Mennesket lever i en kontekst, og hva som skjer i denne konteksten er viktig for folkehelsen. Plan- og bygningsetaten har stor innvirkning på hvordan samfunnet utvikler seg. Samtidig syns jeg GIS er et spennende og håndfast verktøy for å visualisere påvirkningsfaktorer i menneskets omgivelser, og jeg tror dette er en effektiv måte for å bygge gode helsefremmende nærmiljøer, forteller Ida Maria.

Større innblikk i kommunens satsingsområder

Nå gleder hun seg til blant annet å se hvordan GIS-analyser faktisk fører til konkrete tiltak, hvordan etaten jobber konkret med byutvikling, og få et innblikk i hva som er de konkrete satsningsområdene i dag.

– Det hadde vært spennende å jobbe med noe vi som bor i Oslo, opplever virkningene av. Samtidig håper jeg at jeg kan bidra til å forankre folkehelseperspektivet inn i arbeidet, sier Ida Maria, som håper at sommerjobben vil hi henne forståelse av alle bruksområdene for geoanalyser, og bli tryggere på hvordan verktøyet kan brukes til videre arbeid.

– Jeg håper også at sommerjobben gir meg et større innblikk i hvor kommunens satsningsområder ligger i dag, og hva som er fremtidige behov. Dette tror jeg er nyttig kunnskap å ta med seg videre i studiene og senere arbeidsliv

 

Annonser