Kommunal geomatikkonferanse foredrag 2016

Program

Mandag 5. desember

Velkommen til Kommunal geomatikkonferanse

Ida Rørbye, leder i programkomitéen

Det digitale håpet

Digitalisering av offentlig sektor fra et sosiologisk perspektiv Jens Petter Madsbu, Høyskolen i Hedmark

Link til Jens Petter Madsbu sin avhandling om Samordning, effektivisering og forenkling

Fellestjeneste BYGG Nye måter å kommunisere på innen offentlig forvaltning

Hilde Grevskott Larsen, DiBK

Kommunesammenslåing, Sandefjord- Andebu- Stokke 

Geir Mjøen, Kartverket Skien

 

MORGENDAGENS PLANFORVALTNING

Reguleringsplan – utfordringer med digital planforvaltning 

Erfaringer fra Sunnhordland Linn Kari Langhelle, Stord kommune

Arealplaner i 3D og SOSI-plan 5.0 Spennende utviklingsarbeid er i gang! 

Hilde Johansen Bakken, KMD. Fremført av Ida Rørbye

Oppheving av gamle planer, erfaringer fra kommuner

Oppheving av gamle planer – erfaringer fra Kristiansand kommune

Eirik Martens Svensen, Kristiansand kommune

Opheving av gamle planer Skien kommune

Marja Skotheim Folde, Skien kommune

 

OPPMÅLINGSINGENIØRENS UTFORDRINGER

Erfaringer fra delesaksbehandling

Siri Karlsen, Drammen kommune

Her vil det ble lagt ut link til sjekklister fra Drammen kommune senere

Rettigheter i fast eiendom

Hva kjennetegner rettigheter i fast eiendom, og hvorfor bør en landmåler ha kunnskap om dette når en oppmålingsforretning skal gjennomføres? Einar Bergsholm, NMBU

Tanker om kvaliteten på matrikkelen

Lars Christian Utvik, Bodø kommune

Tinglysning – utfordringer Utforming av servitutter,  servitutter for allmennheten

Hugo Torgersen, Kartverket

 

PLENUM

Oppmåling og kartlegging i Norge fra 1773

-hvordan staten har håndtert disse oppgavene.

Bjørn Geirr Harsson

Geovekst kommunes årssamling

 

Tirsdag 6. desember

Siste nytt om e-tinglysning

Jan Olav Knutsen, Kartverket

Hva er åpenBIM og buildingSMART? 

Anstein Skinnarland, buildingSMART

Krav til bruk av BIM i Statsbygg

Hvordan kan dette rasjonalisere et byggeprosjekt fra planlegging til ferdig byggverk og dets levetid?

Øystein Graffer, Statsbygg

Planlegg smartere med 3D

Sentral lagring av FKB-data

Status og tilbakemelding på brukerundersøkelsen

Nils Ivar Nes, Kartverket

 

 

Annonser