KommIT brukerforum 2015

KS KommIT har i samarbeid med direktoratet for byggkvalitet, Kartverket og SSB utviklet denne verktøykassen, som du kan se mer om her: https://kurs.kommit.no/

Brukerforumet arrangeres 11. juni klokka 10.00-15.00 på KS Agenda i Haakon VIIs gate 9.

Klikk her for påmelding og mer informasjon om brukerforumet.

Annonser