Knut Sælid, Kartverket

Knut Sælid

Knut Sælid har en mastergrad i informatikk fra universitet i Oslo. Har tidligere jobbet i blant annet Kartverket, Geodata og konsulentselskapet Mazeppa med systemutvikling av GIS-relatert programvare, samt prosjektstyring. Jobber nå i Kartverket som prosjektleder for prosjektet «ny nasjonal geoportal».

Geonorge – ny nasjonal geoportal“; Den nye nasjonale geoportalen – Geonorge – utvikles både som en selvstendig webportal, men også som et sett med integrasjonskomponenter. Hensikten er at brukere kan benytte portalen direkte eller fra egne fagsystemer. Samspillet med både brukere og systemleverandører er svært viktig for et godt sluttresultat. Likeledes er tilbudet av data og tjenester via Geonorge en suksessfaktor for optimal utnyttelse av det mangfoldet som finnes. I denne presentasjonen får du vite både hvordan dette samspillet pågår, hvilket mangfold Geonorge skal synliggjøre, og konkret hvordan innholdet og funksjonaliteten i Geonorge vil bli. Og ikke minst – hvordan DU kan være med å påvirke utviklingen av Geonorge.

 

 

Annonser