Knut Paasche, Norsk institutt for kulturminneforskning

Knut Paasche er avdelingsleder for avdelingen for digital arkeologi i NIKU. Paasche har jobbet aktivt som arkeolog i mer en 25 år, derav fire år som fylkesarkeolog i Buskerud fylkeskommune. Han har ledet en rekke arkeologiske utgravnings- og registreringsprosjekter rundt om i landet. Han har erfaring fra både steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder, med hovedvekt på registrering av automatisk fredete kulturminner i utmark, samt middelalderske byutgravninger.

Dokumentasjon og kartlegging av kulturminner – ikke bare vikingskip

Arkeologer benytter seg i dag av mange nyere avanserte kartleggings- og dokumentasjonsmetoder. Alt fra satellittbilder, fly- og bakkebasert laserskanning, fotogrammetri og geofysiske undersøkelser er i dag en del av den arkeologiske verktøykassen. Vikingskipet som nylig ble påvist ved Halden ble oppdaget og kartlagt ved hjelp av georadar som er en av flere geofysiske undersøkelsesmetoder arkeologer har tatt i bruk.

Annonser