Knud Mohn, Forsvarsbygg

27_Knud Mohn, Forsvarsbygg

Uteksaminert fra NTH april 1974. Ca 43-års allsidig erfaring i ledende posisjoner innen BAE-faget i offentlige og private organisasjoner, med et svært vidt spekter av roller innenfor fagområdene teknikk, IT og økonomi. Er en etterspurt foredragsholder innen temaene eiendom, LCC og digitalisering.

Sammenstilling av data – sikkerhet og personvern

Det er alltid en avveining mellom personvern og datasikkerhet. Digitalisering og datasikkerhet kan spille på lag, men krever samspill mellom person og data i et samfunn som flommer over av data. Overvåking av data er ikke praktisk mulig, unntatt i særtilfeller.Moderne effektiv drift av bygg, infrastruktur, mm. er/blir IT-støttet

  • store datamengder – tradisjonellt betydde det «høy gradering»
  • i dag alltid store datamengder – sikker digital flyt må komme i fokus
  • cyperspace må gi oss teknologi, som er sikker nok – dataene skal kunne betjenes
  • sammenstilling av data gir «beslutningsstøtte eller styring
Annonser