Klare for GeoKlar

Her er en smakebit fra årets program:

Kl. 09.00 Velkommen v/ Tomas-Martin Holtan, Kartverket
Kl. 09.10 Key note ved statssekretær Gjermund Hagesæter
Kl. 09.55 Fra 0-100. Kartverk og analyser som beslutningsstøtte i Østfold politidistrikt.
Espen Olsen, Østfold politidistrikt.
Kl. 10.25 Pause
Kl. 10.35 Bruk av kart i utenriks kriseberedskap. Haakon Svane, Utenriksdepartementet
Kl. 11.10 Kan GIS redde liv? Helge Sandstå, Sykehuset i Vestfold
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30 GIS i operasjonell bruk. Frode Lundli, Oslo politidistrikt
Kl. 12.50 Bruk av kart med adresse og lokasjonsdata for effektiv varsling.
Vegard Grepstad, UMS

 

Se hele programmet og meld deg på konferansen her: http://geoforum.no/event/geoklar-nasjonal-beredskapskonferanse-3/ 

Påmeldingsfrist er 10. november.

Konferansen er planlagt av årets programkomite:
• Tore Jensen, Geodata as
• Fred Runar Fjelltveit, Norkart as
• Per Olaf Torkildsen, Justis- og beredskapsdepartementet
• Tomas-Martin Holtan, Kartverket
• Stein Moen, Heimevernet
• Webjørn Finsland, Oslo kommune
• Erland Røed, Kartverket
• Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum

 

Annonser