Kjetil Egeli, Hellvik Hus Hellvik As og Simon Werner, Eidsberg kommune

38_Kjetil Egeli, student NTNU38_Simon Werner, student NTNU

Kjetil Egeli jobber som kalkulatør i prosjekteringsavdelingen til Hellvik Hus Hellvik AS i tillegg til å være flex-student ved NTNU-Gjøvik. Har erfaring med bruk av programvare som Revit, SmartKalk, Solibri og SimpleBIM.

Simon Werner jobber blant annet som byggherre i kommunale byggeprosjekter, i Eidsberg kommune. Ved siden av arbeidet er han Flex-student ved NTNU-Gjøvik. Erfaring fra søknadsprosesser samt bruk av digitale prosjekteringsverktøy

Implementering av BIM i kommunal forvaltning for effektiv, likebehandlet og kvalitetssikret byggesaksbehandling.

I forbindelse med en prosjektoppgave i Bygningsinformasjonsmodellering – BIM, som er en del av Bachelor i Bærekraftige byggeprosesser, ble det valgt en case der fokuset var å spesifisere kravene og innholdet til bygningsmodellen og hva den må bære av informasjon for kommunal saksbehandling. Dette ble satt opp i et kravskjema. Kravskjema og BIM-manual danner grunnlag for hvilke objekttyper og egenskaper som skal være inkludert i en IFC-fil som skal sendes til kommunen for byggesaksbehandling. Fokuset var hvordan man kan fremstille en tilstrekkelig, men god nok IFC-fil for videre bruk i kommunal saksbehandling.

Annonser