Kjersti Nordskog, Kartverket/Aalborg universitet

Kjersti Nordskog

Kjersti Nordskog er overingeniør i geodatakoordinatorseksjonen i Kartverket. Utdannet master i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo i 2009, men har i tillegg tatt 1-årig GIS-studium på Høgskolen i Gjøvik, og Master of Technology Management (MTM) Geoinformation Management på Aalborg universitet i 2016.

Varmesum på kart – interpolert og høydekorrigert for mer effektivt landbruk i Norge

Foredraget presenterer et masterprosjekt på Aalborg universitets Master of Technology (MTM)-utdanning innenfor geoinformation management. Ved hjelp av Open Source GIS-programvare kan varmesum beregnes for steder hvor den ikke er målt. Dette er nyttig for landbruket, som i større grad kan forutse når det er risiko for at skadedyr eller sykdommer angriper avling. Prosjektet er gjennomført ved hjelp av prosjektstyringsmetodene som undervises på Aalborg universitets MTM-studium, og både studium og prosjektstyringsmetoder vil omtales i presentasjonen. Masterprosjektet er utført i samarbeid med NIBIOs Landbruksmeteorologiske tjeneste (LMT).

Annonser