Kjersti Nordskog, Kartverket

31_Kjersti Nordskog, Kartverket

Kjersti Nordskog jobber til daglig med blant annet Det offentlige kartgrunnlaget (DOK), Geonorge og INSPIRE i Geodatakoordinatorseksjonen i Kartverket.

Hvor er vi og hvor går veien videre med DOK?

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) fikk ny vinkling og ny oppfølging fra 2015.  Mye har skjedd siden den gang, men dessverre ser vi at mange har vært litt DOK-deppet siden den gang. Det er det ingen grunn til! Vi forteller deg hvorfor og hvordan du kan bli både DOK-dugelig og DOK-delikat! DOK går inn i sitt tredje år. Fokus første året lå i stor grad på de nasjonale etatene som skulle levere datasett og dokumentasjon for sine datasett. Tjenester, produktspesifikasjoner og tegneregler skulle produseres. Fra og med 2016 har også kommunene blitt oppfordret til å ta DOK aktivt i bruk i sin ende. I 2016 var det omlag 150 kommuner som bekreftet sitt DOK. I 2017 vil vi at alle kommunene skal bekrefte. Vi snakker om hvorfor det er viktig at kommunene både bekrefter og bruker DOK-dataene, og hvorfor det er viktig for kommunene at data og dokumentasjon holder høy kvalitet. På den måten kan etater og kommuner bli DOK-drevne! Med dokumentasjon på plass vil fokus framover ligge på dataenes egnethet for bruk i planlegging og byggesak, og på enkel tilgang for brukerne. Antallet datasett som defineres som DOK og kravene som stilles til disse, har endret seg over tid. Vi vil snakke om hvorfor dette er nødvendig og også komme inn på hvordan det virker naturlig at DOK.

Annonser