Kjell Sandal, Norconsult Informasjonssystemer

Kjell Sandal

Kjell Sandal, Senior GIS konsulent, Norconsult Informasjonssystemer AS. Utdannelse som Jordskiftekandidat fra Universitet for Miljø og Biovitenskap(UMB) i 1989. 22 års erfaring som GIS-konsulent og senior GIS-konsulent i firmaene Pumatec, Fjellanger Widerøe og Norconsult Informasjonssystemer. Dette inkluderer arbeidsoppgaver som prosjektledelse og innføring av GIS i organisasjoner, deltakelse i GIS-prosjekter, kurs- og opplæring i GIS-systemer, konsulentoppdrag hos kunder og salg/markedsføring av GIS-løsninger.

“Matrikkelen – uvurderlig datagrunnlag i kommunale analyser”: Matrikkelen er en viktig informasjonskilde i kommunal drift og forvaltning. Ved å kombinere matrikkelinformasjon og GIS-analyser blir utnyttelsen av dataene enda bedre. I dette foredraget viser vi hvordan kommuner kan benytte Matrikkelen som datagrunnlag i analyser. Blant annet tar vi for oss bruk av bygningsinformasjon, analyser mellom arealplaner og matrikkel, rapportering av temadatasett innenfor matrikkelenheter og bruk av historikk i analyser.

Annonser