Kjell Sandal, Norconsult Informasjonssystemer

Kjell Sandal

Sandal er utdannet Jordskiftekandidat fra Universitet for Miljø og Biovitenskap(UMB) i 1989. 23 års erfaring som GIS-konsulent og senior GIS-konsulent i firmaene Pumatec, Fjellanger Widerøe og Norconsult Informasjonssystemer. Dette inkluderer arbeidsoppgaver som prosjektledelse og innføring av GIS i organisasjoner, deltakelse i GIS-prosjekter, kurs- og opplæring i GIS-systemer, konsulentoppdrag hos kunder og salg/markedsføring av GIS-løsninger.

Publikumsvennlig 3D-visualisering

Det er ikke alle som forstår et vanlig 2D kart. 3D presentasjoner gir en helt annen mulighet for visualisering av utbyggingsprosjekter og informasjon til publikum. Vi presenterer hvordan BIM-modeller, 3D-analyser og terrenginngrep kan presenteres for alle brukere. I tillegg kan vi presentere en spennende løsning som integrerer mobil app for innmelding av synspunkter med 3D for dialog med publikum. Vi viser deg alle mulighetene fra den avanserte bruker til innsynsbrukeren med nettbrett og smarttelefon.

Annonser