Kjell-Olav Bjerknes, Hafslund Nett

Kjell-Olav Bjerknes jobber i vedlikeholdsavdelingen til Hafslund Nett, med ansvar for vegetasjon. Han er utdannet forstkandidat (skogfag) fra det som het Norges Landbrukshøyskole, nå NMBU. Har tidligere nesten 15 års erfaring som konsulent og produkteier i Norkart AS.

Hafslund Nett får hjelp fra satellitter til å sikre strømforsyningen

Med satellitter i bane rundt jorden utvikler nå Blom ved hjelp av Hafslund Nett en løsning for å overvåke skogen langs høyspenningsnettet. Omtrent 25% av strømstansene folk flest opplever er forårsaket av trær som faller på det strømførende nettet. En stor andel av disse skyldes trær som er satt igjen i nærheten av høyspenningsnettet etter skogshogst eller andre tiltak, som for eksempel vei og husbygging. Blom analyserer data levert av satellitten «Sentinel-2» slik at de kan påvise kantskog som er etterlatt langs høyspenningsnettet. Nå som vi får kartlagt denne kantskogen kan vi utføre sikringshogst før det evt forårsaker strømbrudd.

 

Annonser