Kjell Næss, Norkart

Kjell_Kruger_Næss

Næss har jobbet 16 år som kommunal og privat landmåler/stikker. 25 år med GIS i ulike sammenhenger. Ledningskartlegging har vært en av hans kjepphester. Til daglig har han ansvaret for avdelingen for GISLINE tjeneste. I tillegg jobber jeg Næss med salg og markedsføring av vår for VA programvare.

Oppdateringer av data i grøfta

Kvaliteten på ledningsdata i norske kommuner har vært tema på VA-konferanser så lenge jeg har vært med. Måten VA-ledningsdata blir kartlagt på, gikk ut på dato for mange år siden. Foredraget handler om hvordan vi løser dette i GISLINE med dagens teknologi.

Annonser