Kenneth Øyen-Eriksen, Norkart

Kenneth_Øyen-Eriksen

Utdannet Bachelor in Geomatics ved Universitetet i Oslo (UiO), samt 1 år ved Forsvarets Ingeniørhøgskole (FIH) på Lillehammer. Har tidligere jobbet 7 år i Terratec med flyfoto og laserscanning, alt fra planlegging, prosessering, koordinering, operations til ledelse. Har det siste halvannet året jobbet i Norkart med Kommunekart, webløsninger, prosjektledelse, 3D løsninger m.m.

Innbyggerdialog og beslutningsstøtte ved hjelp av 3D

Flere kommuner har nå fokus på publikumsvennlige 3D kart for likere forståelse ved presentasjon av ulike prosjektforslag ved utbygging og regulering av nye områder. Vi vil vise ulike eksempler på bruk av dette i ulike prosjekter.

Annonser