Kenneth Bahr, Kartverket

Kenneth Bahr jobber i Geodesidivisjonen i Kartverket, er involvert i GNSS-relaterte prosjekter og har jobbet med Kartverkets posisjonstjenester siden han begynte i Kartverket for tre år siden.

GNSS-posisjonsbestemmelse av fremtidens selvkjørende biler

Kartverket ønsker å forstå fremtidige brukerbehov og –krav for posisjonsbestemmelse av (semi-)automatiserte kjøretøy, og nødvendig teknologi, infrastruktur, tjenester og felles standarder for å kunne realisere en fremtid med samvirkende ITS (C-ITS) på norske veier. I denne presentasjonen vil dere høre mer om et forprosjekt der Kartverket, Statens Vegvesen og ITS Norge har sett på ytelsen til dagens tilgjengelige GNSS-løsninger på kjøretøy i fart og fremtidige krav fra ITS-miljøet.

Annonser