Nyhet

Stortinget behandlet saken om eiendomsoppmåling

Stortinget behandlet saken om eiendomsoppmåling

  • Av: Marianne Meinich

Vedtaket ble at Stortinget ber regjeringen utrede forslag om hvordan arbeidet med eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning
for denne type tjenester. Flere av politikerne brukte innspillene fra GeoForum om påliteligheten til matrikkelen. GeoForum tar sikte på å arrangere et seminar om tema 19. mai der det vil bli innlegg og debatt om hvordan organisere eiendomsoppmåling og innspill til en autorisasjonsordning.

Les mer
Annonser