Karttjeneste for TBM-fremdrift

Karttjeneste for TBM-fremdrift

Arbeidet med tunnelene til Follobanen drives med fire tunnelboremaskiner (TBM-er). I tjenesten kan man søke opp adresser som ligger inntil 500 meter fra tunneltraseen, samt måle avstand fra husstand til trasé og tunnelboremaskinene, skriver bygg.no.

Se karttjenesten her

 

Illustrasjon; skjermdump fra karttjenesten til Bane NOR

Annonser