Kartografisk rapport

Kartografisk rapport

GeoForum er medlem i ICA – International Cartographic Association, der Terje Midtbø er visepresident. Før hver generalforsamling er det forventet at hvert medlemsland utarbeider en rapport om den kartografiske aktiviteten de siste fire årene. Terje Midtbø er redaktør for rapporten som dere kan laste ned fra  https://norway.cartography.no/

Her kan dere lese mer om ICA i en tidligere utgave av Posisjon i 2021.

Mer om ICA og ICC konferansen i Cape Town i august finner dere på https://icaci.org/

Det må også nevnes at det arrangeres en kartutstilling på ICC konferansen. Norge har gjort det svært godt i denne konkurransen gjennom flere år. Bidrag plukkes ut fra deltakere fra kartkonkurransen på Geomatikkdagene.

 

Annonser