Kart og plan er digitalt

Kart og plan er digitalt

Overgangen fra fysisk til digital utgave markerer en viktig milepæl for det vitenskapelige tidsskriftet.  Tidsskriftet ble først utgitt i 1908 under navnet Tidsskrift for Det norske Utskiftningsvæsen. I 1952 ble navnet endret til Norsk tidsskrift for Jordskifte og Landmåling, og i 1970 til Kart og Plan. Den første heldigitale utgaven av Kart og Plan nr 3-4/2021 blir publisert og tilgjengelig 17. desember for medlemmer i Tekna Samfunnsutviklere og GeoForum. Tidsskriftet utgis av Tekna Samfunnsutviklerne.

Alle medlemmer har fått en e-post fra GeoForum om hvordan få tilgang til tidsskriftet.

 

 

 

Annonser