Kåring av beste geomatikkoppgaver

Kåring av beste geomatikkoppgaver

Prisen ble delt ut på Geomatikkdagene av en juryen som besto av Einar Jensen, Floris Jan Groesz/Lennart Flem.

Vinnerne presenterte selv sine oppgaver på Geomatikkdagene.

I tillegg til heder og ære fikk vinnerne kr 20 000 i premie. Tildeling av prisen er et samarbeidsprosjekt mellom Kartverket, Geomatikkbedriftene og GeoForum.

Masteroppgaven tar for seg et biprodukt av GPS-systemet ved å benytte reflekterte GPS signaler til å overvåke og monitorere jordfuktighet på en global skala. Ved bruk av tidsserieanalyse og maskinlæring ble det utarbeidet en metode for å konvertere fjernmålt GPS signalstyrke til jordfuktighetsestimater, som kan brukes til blant annet prediksjon av miljøkatastrofer som flom og tørke.

I oppgaven benyttes en sideeffekt av GNSS-systemet, GNSS-reflektometri, på en spesiell og i utgangspunktet ikke tiltenkt måte. Man har også vært innom maskinlæring i utviklingen av geofysiske modellfunksjoner.

Oppgaven presenterer en tung materie på en forståelig, lettlest og interessant måte.

Kriteriene for tildelingen, solid akademisk, evne å tenke nytt rundt kjente eller nye problemstillinger knyttet til geomatikk, dekkes godt opp.

Vegard Haneberg og Mads Engja Rindal, var studenter på NTNU.  Veileder for oppgaven: professor Hossein Nahavandchi.

 

Erlend Økland sin bacheloroppgave omhandlet overvann som fremtidsutfordring. Bruk av avrenningskoeffisienter og nedbørsfremskriving i hydrologisk modellering av dreneringslinjer.

Ekstrem nedbør, knyttet til klimaendringer, vil skape økt skadeomfang til bygninger og infrastruktur. Det blir enda viktigere å vite hvordan vannet renner ned i vassdraget og hvor det blir overvann.

Oppgaven utforsker forbedringer til den mye brukte GIS-metoden for å beregne dreneringslinjer basert på terrengmodeller, uten at metoden blir unødvendig komplisert. Oppgaven er grundig, har en logisk oppbygging, og sammenligner ulike scenarier på en bra måte.

Veilederen for oppgaven var Jan Ketil Rød, NTNU.

 

Vi gratulerer!

Foto: Even Stangebye

Annonser