Jostein Sageie, Sageie Consulting AS

Jostein Sageie

Ingeniør fra Stockholm Tekniska Institut. Har jobbet med landmåling Lørenskog kommune, med landmåling og arealplanlegging i Bø kommune, GIS og prosjektleder ved Telemarksforsking. Har også undervist i GIS og prosjektledelse ved Høgskolen i Telemark. Innleid geomatiker Hæhre Entreprenør/Zenith Survey og AF-Gruppen.

3D-modeller som kontraktsgrunnlag i store infrastrukturprosjekter

Digitale 3D-modeller inngår nå som kontraktsgrunnlag i store infrastrukturprosjekt innen veg- og jernbaneutbygging. Etter min oppfatning mangler det både presise nok standarder/produktspesifikasjoner for disse, det mangler erfaring og kompetanse i utarbeiding av slike modeller hos både byggherrer og konsulenter, det er begrensinger i programvare og utstyr, og hos entreprenørene kreves det endring i både produksjonsopplegg og kompetansekrav. De ovenfor nevnte utfordringen fører ofte til at entreprenøren må rette opp feilprosjektering, eller byggherrene må redusere på krav. Begge deler har faglige- og juridiske sider som det er krevende å forholde seg til.

Annonser