Jostein Frydenlund, Skog og landskap

Jostein Frydenlund_web

Jostein Frydenlund jobber som seksjonsleder ved Norsk Institutt for Skog og Landskap på Ås. Han jobber med forvaltning, utvikling og ajourhold av FKB-AR5. Jostein har Master of Management fra Handelshøyskolen BI (2012) og er cand. agric ved Norges landbrukshøyskole (1998).

“Enklere ajourhold av kart med flere datakilder”: Ved å koble sammen ulike informasjonskilder kan man gjennomføre et mer målrettet og effektiv ajourhold av FKB-data. Skog og landskap jobber med en løsning som vil gi kommunene informasjon om hvor de må utføre et ajourhold. Et godt ajourhold er viktig for å opprettholde verdien av FKB-dataene.

Annonser