Jørn Kristiansen, Geodata as

Jørn Kristiansen er teknisk rådgiver i Geodata AS.

3D gjør det enklere å forstå – med fokus på plan tiltak og AR

3D i GISsammenheng får en viktigere og viktigere rolle. I dette foredraget vil vi fokusere på hvordan 3D-GIS gjør det enklere for saksbehandlere, planleggere og ikke minst innbygger å forstå nåtidens og fremtidens planer og tiltak i kommunen. Foredraget vil også belyse AR-teknologien ved eksempelvis å visualisere nye planer (les mulighetsrom) og tiltak via native apps for feltarbeid.

Annonser