Jon Arne Trollvik, Kartverket

Jon Arne Trollvik

Prosjektleder Statens kartverk. Jobbet i Kartverket siden 2001. Før det i Norconsult og Fjellanger Widerøe. Utdannet cand. Scient i Naturgeografi ved Universitetet i Oslo 1986.

Norge i bilder i ny drakt!

Løsningen Norge i bilder eies av Kartverket, NIBIO og Statens vegvesen. Nye Norge i bilder er utviklet av Geodata AS. De har også kontrakt på drift av løsningen for de neste årene. Nytt er at all forvaltning og distribusjon skjer i “skyen” gjennom Amazon webservice. Foruten bedre ytelse og en generell oppgradering av hele løsningen, er det kommet nye funksjoner som 3d-visning og mulighet for å sammenligne ulike årganger av bilder. På forvaltningssiden har man fått en grundigere mottakskontroll og en mer effektiv løype for å publisere nye bildeprosjekter til internett.

Annonser