John F. Dehls, Norges Geologiske Undersøkelse

John Dehls er forsker i Geofarer og Jordobservasjons lag på NGU, hvor han har jobbet siden 1997. I de siste 15 årene har han jobbet med anvendelsen av satellittradar til måling av deformasjon, av både bakken og infrastruktur. Han leder for tiden utviklingen av InSAR Norge, et nasjonalt deformasjonskartleggingstjeneste.

InSAR.no: En nasjonal InSAR deformasjonskartlegging/overvåkningstjeneste – fra konsept til operasjon

En offentlig nasjonal karttjeneste, basert på Copernicus Sentinel-1-data, ble lansert i november i 2018. Tjenesten gir alle gratis og åpent InSAR-basert deformasjonskart. Mer enn to milliarder målesteder er inkludert, med full deformasjonshistorie fra 2015 til i dag er offentlig tilgjengelig i et 3D kart, med verktøy for enkel dataanalyse og nedlasting. Hovedmotivasjonen er å hjelpe til med håndtering av naturfarer, som for eksempel innsynkning og fjellskred, samt å bidra til overvåking av kritisk infrastruktur. I denne presentasjonen vil du se mange eksempler på bevegelse både i naturlig terreng og infrastruktur, forårsaket av både naturlige og menneskelige faktorer.

Annonser