Jesper Mølgaard, TerraTec AS

49_Jesper Mølgaard, TerraTec

Utdannet Landinspektør ved Aalborg Universitet i 2010. Jobbet hos TerraTec AS siden august 2010, startede som stikker ute på byggeprosjekter, har side vært prosjektleder, fagansvarlig på landmåling og har de siste fire årene jobbet som seksjonsleder. I dag er jeg seksjonsleder for Samferdsel.

Totalinnmåling av alle gater i Stockholm

Stockholm Stad (kommune) har et oppdrag der de gjennomfører laserskanning og fotografering av alle veier, gater og gang-/sykkelveier i hovedstaden. Dette er et oppdrag som TerraTec har fått, og er i full gang med å gjennomføre. Oppdraget løses med bil hvorpå det er montert et 360 graders kamera og to laserskannere. Datafangsten skjer uten noen form for stengning av trafikken i byen, og er dermed til minimal gene for byen. Totalt omfatter dette ca. 3500 km vei som skal måles inn, og er dermed et krevende arbeid.

Annonser