Jens Petter Madsbu, Høgskolen i Hedmark

54_Jens Petter Madsbu

Madsbu har tatt en Ph.d med tittelen «Samordning, effektivisering og forenkling – En sosiologisk analyse av begrunnelser for digitaliseringsprosesser i moderniseringen av norsk offentlig forvaltning».

Han kommer til Geomatikkdagene for å holde foredraget «Det digitale håpet», med forskningsresultater om digitaliseringen av offentlig sektor fra et sosiologisk perspektiv.

Foto: Høgskolen i Hedmark

Annonser