Jan Erik Domaas, TerraTec

Jan Erik Domaas

Jan Erik er geomatikk- og offisersutdannet ved Hærens Krigsskole. Jobbet med GIS, kart og 3D i 5 år i forsvaret. Jobbet deretter som vegplanlegger i et konsulentfirma i 2 år før TerraTec. I TerraTec er jeg leder for Trondheimskontoret og driver i tillegg med markedsføring, kundeoppfølging, utvikling av nye produkter og 3D-modellering.

Laserdata – det mest komplette datagrunnlaget? Vi skal se på hvordan de fleste kan gjøre seg nytte av en punktsky. Det ligger enormt mye informasjon i slike data og det vil være viktig å kunne nyttiggjøre seg av disse. Vi ser på kvalitet, nøyaktighet, forskjellige sensorer og innsamlingsmetoder. Laserdata kan benyttes til blant annet produksjon av terrengmodeller, kartlegging, målegrunnlag og visualisering. Det er derfor meget komplette grunnlagsdata og inneholder imponerende mengder informasjon.

Annonser