Innspillsmøte om ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Innspillsmøte om ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Det blir mulig å komme med innspill til et panel som består av blant annet politisk ledelse i KDD, KS og medlemmer av KommIT-rådet.

Innspillsmøtet er mandag 18. september klokka 13-15. De påmeldte får egen lenke.

Påmelding og mer informasjon

Annonser