Innovativ bruk av geografisk informasjon

Innovativ bruk av geografisk informasjon

— Vi ønsker å oppmuntre til innovativ bruk av stedsdata i løsninger som kan bidra til mer verdiskaping og en bærekraftig samfunnsutvikling, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i en pressemelding.

Bedrifter, organisasjoner, offentlige etater og andre som har utviklet en løsning hvor geografisk informasjon er en viktig ingrediens, oppfordres til å bli med i konkurransen. Det kan være en app eller en annen publikumsløsning, men også et fagsystem eller et saksbehandlingsverktøy, heter det videre i pressemeldingen.

I vurderingene av bidragene vil det blant annet bli lagt vekt på at løsningene er innovative, har stor nytteverdi og gevinstpotensial, og at de bidrar til skape et bedre kunnskapsgrunnlag og en bærekraftig utvikling. Det er en forutsetning at løsningene er publisert etter juni 2020. Vinnerne vil i tillegg til diplom og heder og ære få 30 000 kroner.

Det blir delt ut diplom i tre kategorier:

  • Beste kommersiell tjeneste eller produkt
  • Beste tiltak i offentlige sektor
  • Beste løsning som kombinerer data til ny kunnskap

Frist for å registrere forslag er 21. mai.

Les mer her

Illustrasjon: Ålesunds digitale tvilling, fra Offshore Simulator Centre. Offshore Simulator Centre vant diplom for beste geodataløsning i kategorien kommersiell tjeneste eller produkt i 2020.

Annonser