Innovasjon og geodata

Innovasjon og geodata

I forbindelse med KMD og Nasjonalt geodataråds konkurranse om innovative løsninger med geodata, ønsker vi å vise noe av innovasjonsarbeidet som gjøres i Norge.

Program:

09.00 Velkommen ved Roar Skålin, Nasjonalt geodataråd / Meteorologisk institutt

09.05 Fremtidens digitale havner. Eirik Ådland, Grieg Connect

09.20 KartAi – Digital og demokratisk kvalitetsheving av eiendomsregisteret med maskinlæring. Alexander Nossum, Norkart

09.35 AugmentCity – Tomorrow today. Bjørn Dimmen, Offshore Simulator Centre

09.50 Digital planvarsling på E18 Vestkorridoren. Tor Olav Almås, Norconsult Informasjonssystemer

10.05 Oppsummering og avslutning

Påmelding

Les mer om KMD og Nasjonalt geodataråds konkurranse om innovativ bruk av geografiske data her. 

 

Annonser