Inger Hokstad, Inger Hokstad AS

Inger Hokstad leder BA-Nettverket – Nettverk for bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggsprosjekter, med spesielt fokus på samferdsel- og infrastrukturprosjekter.

Standardiserte dataleveranser i samferdsel og infrastrukturprosjekter

Dette er et KMD-støttet prosjekt; og et samarbeid mellom Nye Veier, Statens vegvesen, Bane NOR, Kartverket og BA-Nettverket. Foredraget vil vise bruk av SOSI med GML-format i samferdselprosjekter. Veg, VA, Landskapsarkitektur mm.

Annonser