Hyperspektral satsing i Bærum

Hyperspektral satsing i Bærum

Prosjektet om automatisk oppdatering av kommunale kartdata er et samarbeid mellom Bærum kommune, Terratec AS, Norsk Regnesentral, NMBU og Geovekst representert av Statens kartverk og NIBIO.

Les mer om dette prosjektet hos Regionale forskningsfond

Erfaringer fra prosjektet er blant annet et av foredragene på årets Geodesi- og hydrografidager på Sundvollen, som du kan lese mer om her

Illustrasjon: Terratec

Annonser