Hva skal det forskes på fremover?

Hva skal det forskes på fremover?

Les hele rapporten her

“Meir merksemd til langsiktig berekraft og samfunnsnytte i planlegginga er noko som vert trekt fram i kartlegginga. Rapporten peikar også på at mange kommunar strevar med å oppfylle staten sine forventningar til planlegging og, og at prosessane ikkje vert forstått godt nok.”

 

 

Annonser