Hva har geomatikkbransjen behov for?

Deltakere på konferansen inviteres til å komme på møtet, diskutere og tilkjennegi sine synspunkter.

Saksliste:

 

Møte mellom utdanningsinstitusjonene og geomatikkbransjen

Onsdag 18. mars klokka 14.15 i Troll-salen

 

  • Hvilken kompetanse er det markedet/bransjen etterspør
  • Utdanning og forskning i fremtiden
  • Hvordan kan bransjen bidra til å støtte forskningen i universitetsmiljøene?

 

Momentene er ment som stikkord for en bred diskusjon rundt hvordan utdanningsinstitusjonene kan møte krav fra markedet, og hvordan bransjen kan påvirke kompetansen til dem som skal jobbe med geomatikk i årene som kommer. Innleder og ordstyrer er Terje Midtbø, professor i kartografi ved NTNU og leder av GeoForums utdanningsgruppe.

 

Annonser